BØRN MED HANDICAP

BØRN MED HANDICAP

Under udredning

 

Er dit barn under udredning og mangler du en sundhedsprofessionel, der kan følge jer tæt på, så overvej at tage kontakt til mig. Jeg har i mine mange år som børnefysioterapeut været med på sidelinien og givet fysioterapi til det lille barn, som af en eller flere årsager ikke har haft mulighed for at udvikle sig i takt med sine jævnaldrende. Jeg har god erfaring med at komme ind i familiens liv i barselstiden, da hverdagen er lidt mindre presset, jeg kommer gerne hjem til jer, så vi er i barnets vante omgivelser.

Jeg har som børnefysioterapeut været med til at opspore:

 • Cerebral Parese (CP), hjerneskade,
 • Developmental Coordination Disorder (DCD) også kaldet dyspraksi,
 • kongenit myopati,
 • let muskelsvind,
 • SMA (Spinal Muskel Astrofi),
 • epilepsi,
 • juvenil arthrit (gigt),
 • syndromer og genetiske afvigelser.

Derudover:

 • Jeg kender til barnets typiske bevægemønster,
 • jeg kan hjælpe med at be- og afkræfte jeres bekymringer.
 • Jeg stiller ikke diagnoser, det skal lægen gøre, men jeg kan i samarbejde med jer fortælle lægen i fagtermer, hvad bekymringen går ud på. 

De fleste kommuner har et børneterapeutisk tilbud I som familie kan benytte jer af, spørg evt. din sundhedsplejerske, hvordan det foregår i din kommune. Ønsker du et supplerende tilbud, så skriv gerne til mig på susanne@bornenes-fysioterapi.dk

Ofte har dit barn blot brug for ekstra tid til at øve sig, mulighed for at få flere gentagelser, alternative / varierende udgangsstillinger at øve sig i. Ekstra kropslig og verbal guidning, nogle børn bliver hurtigere frustreret, da deres hoved vil mere end kroppen kan honorere. Men er dit barn kommet i rimelig trivsel, så kan vi sammen hjælpe det til kropslig trivsel og dermed mindre frustration.

Diagnose - hvad nu?

Skulle dit barn få stillet en diagnose, der påvirker dets fysiske funktion, så står jeg også til rådighed, jeg arbejder ikke indenfor sygesikringen, men har mangeårig erfaring med unikke børn. Der findes lovgivning indenfor både serviceloven og sundhedsloven, om fysioterapi til børn, serviceniveauet afgør den enkelte kommune.

Skulle dit barn få en genoptræningsplan fra sygehuset, så er jeg godkendt behandler på alle pædiatri (børne) områder både på alment og specialiseret niveau i fritvalgsordningen. Du kan bruge din tilsendte forløbskode fra kommunen på denne side www.mingenoptraening.dk

F-words som beskriver min tilgang i arbejdet med barnet i centrum

Disse 6 f-words skal tænkes ind i rehabilitering, træning af børn