GENOPTRÆNING

GENOPTRÆNING

Genoptræning §140a i Sundhedsloven

Jeg er godkendt behandler af genoptræning på basal og avanceret niveau indenfor alle pædiatriske specialer.

Det er sygehuset, som udskriver en genoptræningsplan, herefter er det dit barns kommune, som er ansvarlig for at opgaven løses. Du skal have tilbudt en opstartsdato indenfor 7 dage (inkl. Weekend) Får du ikke dette, så kan du med den forløbskode din kommune oplyser din genoptræningsplan har, gå ind på www.mingenoptraening.dk , taste koden ind og finde mig under behandlere.

Jeg har handicapvenlig adgang, men har ikke lift monteret. Jeg tilbyder hjemmebehandling, hvis det passer bedst ind i jeres hverdag.

Siden ansvaret overgik til kommunerne i 2007, har jeg frem til oktober 2019 varetaget genoptræningen af de 0-12årige i Fredericia Kommune. Jeg har derfor en bred erfaring indenfor genoptræning af børn, det gælder:

  • børn med diagnoser,
  • børn med frakturer,
  • børn der har fået botox,
  • børn der skulle prøve træning af inden en evt. operation i fødderne,
  • børn med seneforlængelser,
  • børn med hoftedysplasi,
  • børn med medfødt klumpfod,
  • børn med nedsat koordinationsevne,
  • små børn der er forsinket i deres udvikling.
  • børn der har haft kræft eller anden alvorlig sygdom inde på livet.

Det er din kommune, som bestemmer hvor mange gange genoptræning dit barn kan få. Jeg har erfaring med mange forskellige forløb og vil sammen med dig gå i dialog med din kommune, hvis ikke vi når målet med genoptræningen inden for den afsatte tid.

Genoptræning på avanceret niveau indbefatter, at jeg tænker hele vejen rundt om barnet, hvis der skulle være behov for et ganghjælpemiddel, ortoser eller andet, som kan være relevant for at få et godt genoptræningsforløb og nå det mål, vi sætter os sammen. Skal der gøres tiltag i børnehave eller skole, så kan jeg også hjælpe jer i gang med processen om at få det iværksat ved at deltage i møder sammen med jer og institutionen, hvor evt. tiltag planlægges.

Genoptræning handler for mange om at genvinde en funktion, som man havde inden, man pådrog sig en skade. Hos børn gør dette sig også gældende efter en fraktur eller et sygdomsforløb, udover at genvinde muskelstyrke og opnå samme bevægelighed, kondition som tidligere, handler det også om, at jeg skal finde dit barns motivation og glæde ved at bevæge sig igen. Troen på egen krop skal genetableres via sjove og lærerige lege og øvelser, så dit barn igen opsøger legen i frikvartererne, fritidsidrætten sammen med sine venner.