DATAPOLTIK

 

 

 

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED

Børnenes Fysioterapi.dk

Velkommen som patient hos Børnenes Fysioterapi.dk, Rugårdsvej 55B, 1, 5000 Odense C, Susanne@bornenes-fysioterapi.dk. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sund- hedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage hel- bredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelses- forordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine hel- bredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangs- punkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplys- ninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patient- sikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen op- bevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din jour- nal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Data- tilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Vi bruger cookies

Ved at benytte denne hjemmeside, accepterer du at vi bruger cookies.

EU har vedtaget en lov der betyder at vi skal oplyse om brugen af cookies. Her på www.styrkditunderliv.dk anvender vi cookies.

Vi anvender cookies for at få siden til at fungere optimalt.

Det er muligt for dig at slette vores cookies fra din computer. På hjemmesiden for den browser du bruger, kan du finde en guide der hjælper dig til at slette dine cookies.

Hvad er cookies?

Cookies er datafiler som bliver gemt på din computer. Datafilen holder styr på hvilke sider du besøger, og hvordan siderne skal vises. Nogen cookies deles med tredje part, eksempelvis i forbindelse med reklamecookies.

Du kan læse mere om hvad cookies er på wikipedia her.

Sessioncookies – de nødvendige cookies

Sessioncookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt. Funktionen i disse cookies kan være at holde styr på hvilke produkter der tilføjes til indkøbskurven, så du kan handle direkte her på siden. Vi lagrer også information om, hvorvidt du har accepteret vores cookies.

Statistik- og driftscookies

Vi bruge Google Analytic til at holde øje med besøgsstatistik, bevægelsesmønstre og lignende. Google Analytics sporer disse data via cookies. De oplysninger, som indsamles af cookien om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere. Hvis du ikke ønsker cookies fra Google Analytics, kan du fravælge dem her.

Afvisning af cookies

Du kan afvise cookies på din computer med indstillingerne i den browser du bruger.

Har du spørgsmål til vores cookies?

Har du spørgsmål til vores brug at cookies er du velkommen til at skrive til kontakt@bornenes-fysioterapi.dk

Mvh

Børnenes Fysioterapi

DATAPOLITIK

 

 

 

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED

Børnenes Fysioterapi.dk

Velkommen som patient hos Børnenes Fysioterapi.dk, Rugårdsvej 55B, 1, 5000 Odense C, Susanne@bornenes-fysioterapi.dk. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sund- hedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage hel- bredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelses- forordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine hel- bredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangs- punkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplys- ninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patient- sikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen op- bevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din jour- nal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Data- tilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Vi bruger cookies

Ved at benytte denne hjemmeside, accepterer du at vi bruger cookies.

EU har vedtaget en lov der betyder at vi skal oplyse om brugen af cookies. Her på www.styrkditunderliv.dk anvender vi cookies.

Vi anvender cookies for at få siden til at fungere optimalt.

Det er muligt for dig at slette vores cookies fra din computer. På hjemmesiden for den browser du bruger, kan du finde en guide der hjælper dig til at slette dine cookies.

Hvad er cookies?

Cookies er datafiler som bliver gemt på din computer. Datafilen holder styr på hvilke sider du besøger, og hvordan siderne skal vises. Nogen cookies deles med tredje part, eksempelvis i forbindelse med reklamecookies.

Du kan læse mere om hvad cookies er på wikipedia her.

Sessioncookies – de nødvendige cookies

Sessioncookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt. Funktionen i disse cookies kan være at holde styr på hvilke produkter der tilføjes til indkøbskurven, så du kan handle direkte her på siden. Vi lagrer også information om, hvorvidt du har accepteret vores cookies.

Statistik- og driftscookies

Vi bruge Google Analytic til at holde øje med besøgsstatistik, bevægelsesmønstre og lignende. Google Analytics sporer disse data via cookies. De oplysninger, som indsamles af cookien om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere. Hvis du ikke ønsker cookies fra Google Analytics, kan du fravælge dem her.

Afvisning af cookies

Du kan afvise cookies på din computer med indstillingerne i den browser du bruger.

Har du spørgsmål til vores cookies?

Har du spørgsmål til vores brug at cookies er du velkommen til at skrive til kontakt@bornenes-fysioterapi.dk

Mvh

Børnenes Fysioterapi