Bassinterapi

Bassinterapi

[wp_call_button btn_text="Tlf: 29 25 27 33" btn_color="#84CF37" hide_phone_icon="no"]

Bassinterapi

Jeg tilbyder bassinterapi i Fredericiaskolens bassin på Merkurvænget 2, 7000 Fredericia. Man behøver ikke at bo i Fredericia for at kunne deltage på holdene

Bassinet er 12×20 meter, dybden går fra 120 til 160 cm. Vandet er 30 grader varmt. Der er meget rolige omgivelser ingen unødvendig støj. Der er op til 8 deltager på holdet, på det ene hold har alle børn en voksen med i vandet til at guide dem i øvelserne. På det andet hold må man have en voksen med i vandet, men skal derudover kunne forstå en kollektiv besked.

Der er en blanding af samarbejdsøvelser, individuel træning alle tilrettelagt efter det fysioterapeutiske mål, der sættes sammen med barnet og dets forældre.

Holdene henvender sig primært til børn med nedsat fysisk funktion, det kan være Cerebral Parese (CP), Dyskinetic Coordination Disorder (DCD) Muskelsvind, Spina Bifida (rygmarvsbrok). Unikke syndromer og børn med nedsat kognitiv funktion er også velkomne. Vi har plads til alle

Da vandet ”kun” er 30 grader varmt anbefaler jeg svømmedragt til de børn, som er meget spinkle eller som ikke har så megen egen bevægelse, da vandet ellers bliver for koldt.

Jeg tilbyder 2 hold om torsdagen:

  • hold 1 kl. 14.45-15.25
  • hold 2 kl. 15.30-16.10

(når du booker, så gå ind under EVENTS)

Er du interesseret i bassinterapi til dit barn, men tidspunktet passer dig ikke, så kan du blive skrevet op på en venteliste (her), hvorefter jeg vil kontakte dig, når jeg har nok til et hold. Vi starter op med min. 4 deltagere på holdet.

De børn som har nedsat fysisk funktion og som er medlem af Sygesikring Danmark kan få tilskud svarende til 50% af deltagerprisen.

Elsass Fonden støtter op om ”aktivitets” tilbud til børn med CP og har givet mig god sparring til opstart af mine bassinhold. Jeg finder også stor inspiration i parasports hjemmeside og ved at Erritsø Svømmeklub gerne vil have svømmere med fysiske handicaps tilknyttet deres svømmehold

Dansk Selskab for Bassinterapi (Danske Fysioterapeuter) definerer indsatsen på følgende måde:

Det er primært følgende kropsfunktioner, som bassinfysioterapi rettes imod:

  • Muskelstyrke,
  • muskeltonus,
  • viljebestemte
  • bevægelser (herunder koordination af bevægelser) samt cardiovaskulære og respiratoriske funktioner.

Desuden vil træningsindsatser i vand nedsætte belastningen på knogler og led i ben og ryg, hvilket kan give barnet mulighed for at bevæge sig på trods af evt. fejlstillinger. Indsatserne kan overordnet inddeles i tilpasset svømning og bevægelse i vand samt fysisk træning i vand.

Formålet med træningsindsatser i vand er at påvirke barnets funktionsnedsættelser og samtidigt at give barnet mulighed for at træne bevægelser, som ikke er muligt uden for vand, for derigennem at forbedre den grovmotoriske formåen, udførelse af aktiviteter og livskvalitet. Derudover kan indsatsen øge barnets motivation for at deltage i træning og give barnet en oplevelse af at kunne bevæge sig selvstændigt.

Klik her for rutevejledning til Fredericia skolens bassin